Veramax

Garantie


1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Veramax enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.


2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.


3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.


4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.


5. Condensvorming in de kanalen is niet 100% te vermijden (natuurkundig gegeven). PMMA en polycarbonaat zijn gas en damp doorlatend. Hierop zit er geen garantie.


6. Op lekkage na montage door Veramax wordt één jaar garantie gegeven


7. 5 jaar fabrieksgarantie op materiaal van aluminium en kleurechtheid.


8. 2 jaar fabrieksgarantie op bewegende en elektrische onderdelen van rolluiken, screen en zonwering.


9. 1 jaar garantie op constructiefouten.


10. De eerste 1 jaar zit binnen de garantie (ook het arbeidsloon en de voorrijkosten) na 1 jaar worden de arbeidskosten en voorrijkosten in rekening gebracht (ook tijdens de garantieperiode).

Contact opnemen

Heeft u een algemene vraag, of wilt u meer informatie over een van onze producten? Dan helpen wij u graag verder. U kunt ons bellen of mailen via onderstaande gegevens. Ook kunt u ons contactformulier invullen en dan bellen wij u zo snel mogelijk terug.